27.10.2018

Stamfiske på Ulefoss

Ole Jan lapper hull
Det har blitt dårlig med ørret under stamfisk på Ulefoss, det er mest laks som har vært fanget under fiske. Norsjø Trolling har lånt en stor-ruse av Grenland sportsfiske for å se om dette gir bedre resultat. Rusen hadde mange hull etter tidligere bruk, vi satt 5-6 personer og tråklet den sammen før den ble klar til utsett.
 

På vei ut med rusen
Da håper vi rusen klarer å fange noen etterlengtede stamfisk (ørret) som kan strykes. Rusen er godt merket med Grenland fiske, den vil bli sjekket daglig.

26.10.2018

Laks eller ørretLiten ørret
Ørret er ganske lik laks, det er derfor mange ganger ikke lett å skille de fra hverandre visst du ikke vet hva du skal se etter. Små ørret skiller seg fra små laks ved mindre innskåret halefinne, lengre overkjeve (når litt bakenfor pupillen) og ved å ha en rød rand bakerst på fettfinnen, noe laksungene sjelden har. På grunn av den smalere haleroten og de stivere strålene i halefinnen kan man lett holde en laks opp ned med et tak rundt haleroten. Dette er vanskelig med ørret.


Liten laks
Har under satt opp noen typiske forskjeller mellom ørret og laks:
• Laksen har en slank og strømlinjeformet kroppsform. Ørreten er mer kompakt og rund i formen.
• Sporden på ørreten er vanligvis helt rett i bakkant. Laksens spord er V-formet i bakkant.
• Halerota til ørreten er tykkere enn hos laksen. Dessuten har laksens halerot en markert kant, noe som gjør det lettere å gripe og holde en laks etter halerota. Halen til ørreten glir lett ut av handa.
• Enden av kjevebeinet på laksen er på linje med bakkant av øyet, mens på ørreten går kjevebeinet forbi bakkant av øyet.
• Ørreten har ofte prikker under sidelinja, mens på laksen er dette mer sjelden. 
• Antall skjell fra fettfinnen og skrått ned til sidelinjen er på ørreten 13 til 16 (oftest 14), mens på laks 10 til 13 skjell (oftest 11).
 

Legg merke til halen på ørreten som mangler V-formen som laksen har

21.10.2018

Stamfiske på Ulefoss

Thomas står klar med håven mens Torstein kjører fisk
 
Det var i helgen stamfiske i elven på Ulefoss. Norsjø trolling har sammen med Grenland Settefisk og Fylkesmannen i Telemark gått sammen for å prøve å fange storørreten i Norsjø-vassdraget, Grenland Settefisk tar med seg fisken til klekkeriet for stryking

Laks på kroken
 
Det blir fisket med kroker uten mothake for å skåne fisken mest mulig. Det ble i helgen fanget flere store laks men kun noen små ørreter. All fisk ble satt forsiktig tilbake. Stamfiske vil fortsette i flere dager fremover.


Ole Jan og Thomas med gyteklar laks
All fisk som blir klekket blir satt tilbake i vassdraget for å styrke en allerede svekket storørret stamme.


All laks ble satt tilbake


15.10.2018

Stamfiske i Sauarelva

Bilde er lånt fra NJFF in hjemmeside
Det er viktig at det ikke fiskes etter ørret i vassdraget nå fram til stamfisket er over. Det er i utgangspunktet fredet der (fisket er forbud i årets tre siste måneder), men ikke alle er kjent med dette, og det er grunn til å anta at noe fiske fremdeles pågår etter ørret og laks. Vi oppfordrer derfor de som fisker der nå til å heller bli med på stamfisket, slik at vi sammen kan gjøre en innsats for ørretstammen i vassdraget.

Det vil bli satt ut en 800-liters tank i elva som skal benyttes til å samle gytefisk under stamfisket. Fisken skal transporteres til Grenland Sportsfiskere sitt anlegg i Skien.

Det er Bø og Sauherad Jeger og Fiskerforening i samarbeid med Norsjø Trolling og Grenland Sportsfiskere som står bak stamfisket.

14.10.2018

Fang og slipp - hva er viktig


Viktig å behandle fisken så skånsomt som mulig
 
Når en skal praktisere fang og slipp er det viktig det gjøres på rette måten. Fisk trives ikke på land det er derfor viktig den slippes tilbake i vannet så raskt og skånsomt som mulig. Det er de største fiskene det er viktig å sette tilbake, det er en grunn til at de er blitt store det er derfor viktig at de gode genene videreføres. Har satt opp en liste under som er viktig å kjenne til, legger også ved en video av Kenneth Bruvik som setter tilbake en laks.


  • Fukt hendene før du tar på fisken. (Alle fisker har et ømfintlig slimlag på kroppen som skadesdersomen tar på fisken med tørre hender. Dette kan føre til soppdannelse og død.)
  • Bruk avkrokingsmatte. (Av samme grunn som at en fukter hendene. Om du har mulighet til å legge fisken i fuktig gress eller lignende funker det fint å håndtere den uten avkrokingsmatte)
  • Bruk knutefri håv. (En våt håv uten knuter vil ikke skade fiskens slimlag)
  • Bruk avkrokingstang. (En lang tang gjør at du mye enklere kan avkroke fisken dersom kroken sitter litt dypt. De aller fleste fisker tåler fint et krokstikk i munnhulen.)
  • Hold fisken i vannet så mye som mulig. (I og med at en ikke får vist frem fangsten hjemme dersom en setter den tilbake igjen, ønsker mange å ta et bilde av fisken. De fleste vil også vite hvor mye den veier. Dersom en fisker flere sammen er det en kjapp sak å gjennomføre veiing og fotografering. Om en fisker alene tar ting litt lengre tid, med selvutløser og det hele. Et godt tips da er å ha håven stående i vann med fisken oppi, eventuelt ha med seg en stamp med vann som fisken kan gå i mens du klargjør fotoutstyret. Ha fisken på land så kort tid som mulig.Vei fisken i håven eller i veienett. (Det enkleste er å veie fisken i håven og trekke fra håvvekten etterpå. Et godt alternativ er et veienett)
  • Vær ekstra påpasselig når det er kaldt ute. (I mild luft vil de fleste fisker tåle å være på land en stund, spesielt dersom de fuktes. I kald vinterluft er situasjonen en litt annen. Det anbefales derfor ikke å ha fisk på land i noe særlig mer enn 10-15 sekunder dersom det er fem minus eller kaldere. I slike temperaturer fryser nemlig både slimlaget og ikke minst øynene til fisken kjapt. Skal du fiske etter stor fisk som du ønsker å sette tilbake igjen når det er skikkelig kaldt ute, og da spesielt fra isen, bør du derfor enten ha med deg et vannbad fisken kan legges i før veiing og fotografering, eller holde eventuelle fangster i vannet helt til bildet skal tas. Ikke legg fisk som skal settes tilbake igjen rett på isen.)

11.10.2018

TjuvfiskeBildet er ikke relatert til artikkelen eller Norsjø
Det rapporteres om flere som driver tjuvfiske i Sauheradelva, Tinnelva, Heddøla, Heddalsvannet og Norsjø. TA+ har laget en stor reportasje hvor Per Arne Rugaas ønsker å skaffe seg myndighet som gjør at han kan bortvise tjuvfiskere, reportasjen kan du lese her. Vi har en sårbar storørret stamme i vassdraget håper derfor alle følger fiskereglene. Oppfordrer også alle til å sette ut igjen storørret dersom noen er heldig å får en på stangen.