24.09.2016

Fisker til NINA


 Hadde en fin tur på Norsjø i dag sammen med Ole Jan. Vi fikk 3 stk ørreter i dag, ikke altfor store men store nok til å sende inn NINA (Norsk institutt for naturforskning). Norsjø Trolling har blitt spurt om å sende inn 13 stk ørreter over 300 g for å delta i et prosjekt hvor de skal sjekke mengde miljøgifter i fisken. Prosjektet skal gjøres i flere store innsjøer i Norge.