26.07.2014

Fisketur til Vinje


Anders og Jesper med litt av fangsten fra Songadammen. Mye flott ørret på 3-4oo gram

 
Anders og Jesper med fangst fra Tveitvann. Fikk rundt 40 stk

 
Anders med ørret på ca. 650 gram tatt i Tveitvann