28.02.2017

The Return of the king - Scatter Rap Husky 13


Endelig er tid for å presentere nye Scatter Rap Husky 13 for det norske markedet. En wobbler som har gitt og vil gi oss mange fantastiske fangster. Huskyèn finnes i 18 ulike farger, Sport 1 på Ulefoss har tatt inn alle farger. Blir utrygt for ørreten i Norsjø til våren. 
27.02.2017

Storørreten I Seljordsvannet


Ikke bare sjøormfare i Seljordsvannet - i dagens papirutgave av TA er det laget en stor reportasje om dårlige gyteforhold for storørreten. Grunneiere har kjempet i årevis for den utrydningstruede storørreten - Skagerak energi  nekter å rydde bort opphopede masser i elva og følger ikke konsesjonsvilkårene sine. Storørreten har ikke en sjans til å gå opp for å gyte, fortviler styreleder i grunneierlaget, Harald Hansen.

11.02.2017

Fiskemuligheter i Skrimfjell


Vurderer en tur til Skrimfjell for å prøve fiske til sommeren. Skrim  ligger i den nordlige delen av et fjell- og skogsområde begrenset av Skien i sør og Kongsberg i nord. Jeg har lest flere flotte reportasjer om gode fiskevann i området, legger ved link til hjemmesiden Skrim hvor du finner linker til muligheter for overnatting og tips om fiskevann. Linker også til villmarkslivet.com som laget en fin turvideo fra Skrimfjell - vel verdt å se.
God tur!

07.02.2017

Rådyr på besøk

Tok en tur bort å sjekket viltkamera. Lenge siden sist, kamera var tomt for batteri. Men det hadde blitt noen bilder av to rådyr som var bortom og smakte på saltstein. Ble litt dårlig bilder da det  var tidlig på morgen med dårlig lys.

05.02.2017

God økologisk tilstand i de østnorske innsjøene

Nye undersøkelser viser at fisken i de åpne vannmassene i seks store østnorske innsjøer har god økologisk tilstand. Innsjøene Nisser, Norsjø, Tinnsjå, Tyrifjorden og Randsfjorden er i svært god tilstand til tross for at de blir noe påvirket av tilførte næringssalter. Eikeren er noe mer påvirket, men er også i god tilstand. Link til hele artikkelen finner du på hjemmesiden til NINA -  Norsk institutt for naturforskning.

Gytgroptelling i Tokkeåi, høsten 2016Det ble estimert 30 gytegroper i Tokkeåi høste 2016. I årene 2013 – 2015 var tallet 35-54 groper. Det hefter imidlertid usikkerhet rundt fjorårets observasjoner. Les hele rapporten - du finner mer info. om prosjektet på hjemmesiden til Bandakkanalen.