05.02.2017

God økologisk tilstand i de østnorske innsjøene

Nye undersøkelser viser at fisken i de åpne vannmassene i seks store østnorske innsjøer har god økologisk tilstand. Innsjøene Nisser, Norsjø, Tinnsjå, Tyrifjorden og Randsfjorden er i svært god tilstand til tross for at de blir noe påvirket av tilførte næringssalter. Eikeren er noe mer påvirket, men er også i god tilstand. Link til hele artikkelen finner du på hjemmesiden til NINA -  Norsk institutt for naturforskning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar