17.03.2019

Storørreten i Tokkeåi

Bilde er lånt fra hjemmesiden til Bandakkanalen

Det ble i høst fanget og merket en hanfisk på 5,8 kg i Tokkeåi, les hele historien til Jake Semons på hjemmesiden til Bandakkanalen. Det er nå laget en rapport om ungfiskbestanden i Tokkeåi, link til denne ligger her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar