13.07.2019

Storørreten i Telemarksvassdraget

Ørret under gyting i Tokkeåi
La ut et kart over Telemarksvassdraget som starter i Skien og går helt opp til Dalen hvor storørreten i Bandak lever. Norsjø, Flåvann, Kvitseidvann og Dalen er alle i samme vassdraget. Storørreten i hele vassdraget er sårbar og all storfisk bør settes tilbake dersom du er så heldig å få en på kroken. De store fiskene (over 1-2 kg) har også et svært høyt innhold av kvikksølv, de er derfor ikke de beste fisken å spise. Jeg oppfordrer derfor alle om å sette tilbake de store fisken så de kan spre sine gener videre. Da har vi også i fremtiden mulighet til å få disse fantastiske fiskene på kroken.
 
Kart over Telemarksvassdraget
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar