03.06.2019

Fiskens kondisjonsfaktor

Ørret fra Norsjø
Som hos oss mennesker har også fisken ulik kropp mht vekt, lengde og bredde. I et forsøk på å si noe om idealvekten hos fisk har K-faktoren eller kondisjonsfaktoren blitt utviklet og får du fisk med verdi over 1 er den feit og vise versa. Fisken på bilde over er en Norsjø ørret som hadde en vekt på 1,8 kg og en lengde på 51 cm, dette gir fisken en K-faktor på 1,36 - det vil si en svært feit fisk. 


Laks fra Norsjø
Laksen på bilde over er en vinterstøing som er svært tynn. Lengde på 80 cm og en vekt på ca 3,2 kg gir en K-faktor på 0,62. Utregning gjøres via følgende formel: fiskens vekt i gram x 100 / fiskens lengde i cm opphøyd i tredje (cm x cm x cm). På denne linken finner du en kalkulator hvor fyller inn vekt og lengde. Norges Jeger og Fiskeforbund har også laget en app som gjør samme nytten - søk på NJFF, her finner du også ca vekt dersom du kun måler lengde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar