15.10.2018

Stamfiske i Sauarelva

Bilde er lånt fra NJFF in hjemmeside
Det er viktig at det ikke fiskes etter ørret i vassdraget nå fram til stamfisket er over. Det er i utgangspunktet fredet der (fisket er forbud i årets tre siste måneder), men ikke alle er kjent med dette, og det er grunn til å anta at noe fiske fremdeles pågår etter ørret og laks. Vi oppfordrer derfor de som fisker der nå til å heller bli med på stamfisket, slik at vi sammen kan gjøre en innsats for ørretstammen i vassdraget.

Det vil bli satt ut en 800-liters tank i elva som skal benyttes til å samle gytefisk under stamfisket. Fisken skal transporteres til Grenland Sportsfiskere sitt anlegg i Skien.

Det er Bø og Sauherad Jeger og Fiskerforening i samarbeid med Norsjø Trolling og Grenland Sportsfiskere som står bak stamfisket.

1 kommentar: