20.03.2018

Vil kvitte seg med gjedda i Ulvsvann

Gjedda er en glupsk rovfisk med skarpe tenner som spiser stort sett det den kommer over av andre fisker.
Utsetting av gjedde i Ulvsvann var en sabotasjehandling under krigen. Dessverre har det gått ut over ørreten. Når vannet tappes skal vi utrydde gjedda, sier Jan Helge Knutsen fra Grenland sportsfiskere. Det skjer i forbindelse med vedlikeholdsbehov på det gamle damanlegget. Kommunen har opplyst om at vannstanden skal ned til cirka fire meter, en nedtapping som er ventet å vare i omtrent to uker. Ulvsvann ligger i Skien kommune, grunneier er Leopold Løvenskiold.
Les hele saken i TA+

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar