17.03.2018

E-18 fisken støvsuger vannene

Karper, som her en av de vanligste artene, kan bli monsterstore og er skrytefangst for enkelte troféfiskere
Karpefisken er et stort problem, og den er overalt i Grenland. I 23 vann er den påvist. Det er observasjoner fra langt flere vann, og spredningsfaren er enorm. Den har fått navnet «E18-fisken» i mange miljøer. Karpefisken er påvist i vann fra Stavanger opp til svenskegrensa, og den er funnet på veldig mange lokaliteter i Grenland. Det er en art som er svært tilpasningsdyktig. Den klarer seg nær sagt i alle vann. Problemet er at den støvsuger disse vannene, og fortrenger andre fiskearter. Den er også med på å ødelegge vannkvaliteten. Les hele saken i TA+

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar