17.02.2018

Fiskesperra ved Kjeldal sluse

Bilde fra Kjeldal sluser
Med politisk velsignelse blir det nå satt inn en ekspertgruppe ved den elektriske sperra ved Kjeldal sluse.Ekspertgruppa har holdt til ved Driva, som fungerer optimalt som fiskesperre.  Den samme ekspertgruppa skal til Kjeldal. Ett av tiltakene som ekspertgruppa skal vurdere, er å flytte fiskesperra lenger ned.
-Vi kan ikke være helt sikre på om gjedda klarer å gå forbi, forklarer Steinkjer. For det er dette hele prosjektet går ut på, hindre spredning av uønskede fiskearter i Telemarkskanalen. Gjedde blir definert som en høy økologisk risiko som en ikke ønsker skal klare å komme til Vestvanna og Landsmarka.
- En kan aldri være helt sikker på hva som skjer når gjedda klarer å komme til rene ørretvann. Men jeg har sett vann der ørreten ble tilnærmet utryddet, forklarer Steinkjer.
TA 13.02.2018

Se også tidligere innlegg om fiskesperra ved Kjeldal sluse i linkene under
Kroken på døra for fiskesperra (Varden pluss)
Fylkesmannen Telemark
Fikk elektrisk støt i fiskesperra (NRK)
Tror ikke fiskesperra fungerer (NRK)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar