23.04.2017

Ungfisk i Tokkeåi - 2016

Oppstrøms i Tokkeåi
Høsten 2016 ble det gjennomført en undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av Dalaåi. Nå foreligger resultatene.

Undersøkelsene er en del av bestandsovervåkningen som ønskes gjennomført av storørretbestanden i Bandak. Tettheten av småørret er gjennomført på de samme stasjonene og med samme metodikk som de gjennomført i perioden 20112013. Etter 2013 gjennomføres enkelte habitatendringer og det foretas også årlige tellinger av gytefisk og gytegroper. Undersøkelsen i 2017 må sees på som en del av en langsiktig bestandsovervåking av ørret i Tokkeåi og Bandak. Rapporten finner du på hjemmesiden til Bandakkanalen eller ved å klikke på linken under.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar