13.11.2016

Storørreten i Telemark


Miljøpartiet de grønne Vest-Telemark ønsker å verne storørreten på lik linje med villaksen. Forslaget går ut på opprette et storørret-utvalg og arbeide for å etablere en ordning med nasjonale storørret-vassdrag. I 2007 vedtok Stortinget ordningen som skal gi laksebestanden en særlig beskyttelse. Vi trenger et tilsvarende utvalg og lovregulering for å sikre overlevelsen av storørret-bestanden, og dette haster påpeker Jon Ingerbretsen i MDG Vest Telemark. Hele reportasjen finner du i TA+ på lørdag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar