07.01.2018

Morten Kråbøl sitt syn på storørreten i Tokkeåi og Statskraft

Morten Kraabøl legger fram sitt personlige syn på folkemøtet
Det er nå hevet over enhver tvil at bestanden av vandrende storaure ble sterkt redusert som følge av at Helvetesfossen ble et vandringshinder og at de resterende gyteområdene ble fjernet ved minst to anledninger. Det finnes også medieoppslag fra flere av landets aviser som omtaler de ørretfisket i Tokkeåi, noe som tydelig viser at bestanden var vesentlig større før reguleringen. Denne type lokal kunnskap ble på det nærmeste forkastet av så vel Statkraft som resten av konsortiet. Min oppfatning var da, og nå, at lokal kunnskap må tillegges stor vekt ved denne type undersøkelser. Les hele saken på hjemmesiden til Bandakkanalen. Det er også laget en stor reportasje om Morten Kråbøl i siste Alt om Fiske

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar