05.09.2015

Stor ørret i Tokkeåi radiomerket


Tore Klas Tveiten tok i dag en flott storaure på  5,6 kg i Tokkeåi. Hanfisken ble radiomerket etter fangst og vil forhåpentligvis gi interessant informasjon i tiden som kommer. Bilde og tekst er hentet fra hjemmesiden til Bandakkanalen, les mer om merking av stor ørret i Tokkåia her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar